Om oss

PS Trafikkskole ble formelt startet i mars 1995 av to partnere, og het da Per og Sveins trafikkskole A/S. Derav PS Trafikkskole. Fra årsskiftet 95/96 ble skolen overtatt helt av Per Weum, og det fulle navnet er nå Per Weum´S Trafikkskole A/S.

Da skolen startet, overtok firmaet en allerede eksisterende skole, Marit´s kjøreskole. Denne var igjen en fortsettelse av tidligere Rehabil kjøreskole, som hadde holdt på med kjøreopplæring for bilførere med funksjonsnedsettelser i mange år.

Vår skole overtok denne opplæringen fra 1995. Vi var også så heldige å få med oss daglig leder fra både Rehabil og Marit´s, Anders Platou, som vår daglige leder fra starten.

I 1995 la også Sofie´s Mindes kjøreskole ned sin virksomhet, og vi overtok dermed mye av aktiviteten derfra.

Fra Marit´s overtok vi også en skolebil som var godt utstyrt for opplæring av bilførere med funksjonsnedsettelser . Bilen var utstyrt med bl.a. automatgir, lettet servostyring, venstremontert gass, håndbetjent gass/brems og stemmestyrte bryterfunksjoner. Denne bilen dannet grunnlaget for utstyret i de bilene vi har idag.

Siden har vi perfeksjonert oss på opplæring av bilførere med funksjonsnedsettelser. Bl.a. gjennom kurs ved HINT (tidligere Statens Trafikklærerskole) og ved Sunnaas Sykehus. Vi har også vært involvert i avvikling av slike kurs for bransjen generelt. Nåværende eier og daglig leder har tidligere vært engasjert som kjørekonsulent ved Sunnaas Sykehus.

I tillegg har vi skaffet oss en del kunnskaper om forskjellige typer kjøreutstyr som kan bli montert i spesialbiler for funksjonshemmede. Dette kan være forskjellige typer håndbetjening, elektronisk joystick (to- eller fireveis), samt ekstraspeil som kan være nødvendig.

Vi bruker derfor mye tid på intern opplæring og samarbeid.

Vi har nå flyttet fra våre gamle kontorer, først fra Trosterud til Abildsø, og deretter til hjemmekontor i Våler i Østfold. All vår kontakt med elever foregår pr. telefon, e-post eller internett, og vi har derfor ikke behov for besøkskontor. Vi henter også de fleste av våre elever der de bor.

Siden våre elever stort sett bor over hele Østlandet, og vi kjører hovedsaklig i Oslo, Akershus og Østfold, avholder vi for tiden ikke Trafikalt grunnkurs. Vi søker heller samarbeid med trafikkskoler i elevens nærmiljø når det er nødvendig.