Skolens historie

PS Trafikkskole ble formelt startet i mars 1995 av to partnere, og het da Per og Sveins trafikkskole AS. Derav PS Trafikkskole. Fra årsskiftet 95/96 ble skolen overtatt helt av Per Weum, og det fulle navnet er nå Per WeumS Trafikkskole A/S.

Da skolen startet, overtok firmaet en allerede eksisterende skole, Marits kjøreskole. Denne var igjen en fortsettelse av tidligere Rehabil kjøreskole, som hadde holdt på med kjøreopplæring for bilførere med funksjonsnedsettelser i mange år.

Vår skole overtok denne opplæringen fra 1995. Vi var også så heldige å få med oss daglig leder fra både Rehabil og Marits, Anders Platou, som vår daglige leder fra starten.

I 1995 la også Sofies Mindes kjøreskole ned sin virksomhet, og vi overtok dermed mye av aktiviteten derfra.

Fra Marits overtok vi også en skolebil som var godt utstyrt for opplæring av bilførere med funksjonsnedsettelser . Bilen var utstyrt med bl.a. automatgir, lettet servostyring, venstremontert gass, håndbetjent gass/brems og stemmestyrte bryterfunksjoner. Denne bilen dannet grunnlaget for utstyret i de bilene vi har idag.

Siden har vi spesialisert oss på opplæring av bilførere med funksjonsnedsettelser og behov for kjøreteknisk spesialutstyr. Bl.a. gjennom kurs ved HINT (tidligere Statens Trafikklærerskole) og ved Sunnaas Sykehus. Vi har også vært involvert i avvikling av slike kurs for bransjen generelt. Per Weum har tidligere vært engasjert som kjørekonsulent ved Sunnaas Sykehus.

I tillegg har vi mye kunnskap om forskjellige typer kjøreutstyr som kan bli montert i spesialbiler for funksjonshemmede. Dette kan være forskjellige typer håndbetjening, elektronisk joystick (to- eller fireveis), samt ekstra speil som kan være nødvendig.

Line Sørlie har nå overtatt skolen og holder til i Ås. All vår kontakt med elever foregår pr. telefon eller e-post, vi har derfor ikke behov for besøkskontor. Vi møter de fleste av våre elever der de bor.

Våre elever bor over hele Østlandet, og vi kjører hovedsakelig i Oslo, Akershus og Østfold, derfor avholder vi for tiden ikke trafikalt grunnkurs. Vi søker heller samarbeid med trafikkskoler i elevens nærmiljø når det er nødvendig.