PS Trafikkskole er en av få skoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap. I tillegg til å ha egne, spesialutstyrte biler brukes også elevenes egen bil. Eleven blir derfor vanligvis hentet hjemme, og vi kjører i Oslo, Akershus og Østfold. I noen tilfeller også i andre distrikt. Vi følger opp eleven hele veien, slik at alt utstyret blir tilpasset.  

Om oss

PS trafikkskole ble formelt startet i mars 1995. Siden da har vi perfeksjonert oss på opplæring av funksjonshemmede bilførere. Nåværende eier og daglig leder har tidligere vært engasjert av Sunnaas Sykehus som kjørekonsulent for førerkortvurderinger.

Les mer om oss

Kontakt

Postadresse:

PS Trafikkskole AS
v/ Per Weum
Kureveien 10
1592 Våler

Telefon: 4123 2574
Epost: pstrafik@online.no