PS Trafikkskole er en av få skoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser. I tillegg til å ha egne, spesialutstyrte biler brukes også elevenes egne biler. Elevene blir derfor vanligvis hentet hjemme. Vi følger opp elevene hele veien, slik at alt utstyret blir tilpasset og fungerer godt. Vi kjører i hovedsak i Oslo, Akershus og Østfold. I noen tilfeller også i andre distrikt.  

Om oss

PS trafikkskole ble formelt startet i mars 1995. Siden da har vi perfeksjonert oss på opplæring av funksjonshemmede bilførere. Nåværende eier og daglig leder har tidligere vært engasjert av Sunnaas Sykehus som kjørekonsulent for førerkortvurderinger.

Les mer om oss

Kontakt

Postadresse:

PS Trafikkskole AS
v/ Per Weum
Kureveien 10
1592 Våler

Telefon: 4123 2574
Epost: per.weum@gmail.com