Nyheter

Vi har fått en ny trafikklærer!
Line Sørlie er Pers niese, og nyutdannet trafikklærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun skal overta etter Per, som skal få lov til nesten å bli pensjonist. Per skal følge Line som faglig leder ved trafikkskolen og bidra med sin kompetanse der det trengs i tiden fremover. Line vil fortsette opplæring med spesialutstyrte biler i tillegg til elever som ønsker opplæring på automatgir.